Kroppens ämnesomsättning

Tendens till Långsam eller Snabb Ämnesomsättning ses i förhållandet mellan Kalcium och Fosfor. Av befolkningen har 80% en Långsam Ämnesomsättning och 20% en Snabb Ämnesomsättning.

Vid Långsam Ämnesomsättning är Kalcium högt till Fosfor. Om Ämnesomsättningen blir mycket långsam kan det leda till extrem trötthet och depression. Symtomen är bland annat låg saltsyra produktion, låg kroppstemperatur och kalla händer och fötter. När man har låg saltsyra produktion försämras matsmältningen och därmed näringsupptaget.

Snabb Ämnesomsättning gör att cellerna alstrar mycket värme man får lättare att svettas, man får också svårare att slappna av och har lätt för att bli orolig. Kalcium är då lågt till Fosfor. Vid Snabb Ämnesomsättning har man tendens till låg Enzymproduktion i bukspottkörteln.

Sköldkörtelfunktionens aktivitet

Indikeras av förhållandet mellan Kalcium och Kalium. Högt Kalcium till Kalium indikerar en minskad Sköldkörtelfunktion. (Vid värden där Kalcium till Kalium är högre än 150 i Significant Ratios, är det bra att kolla sina Sköldkörtelvärden inom sjukvården).

När Kalcium är högt, tyder det på att Kalcium förloras från benen (osteroporos) men det hålls kvar i kroppen och lagras i den mjuka vävnaden. Om Kalcium lagras i de mjuka vävnaderna ökar risken för gallsten, njursten, torr hy, ont i leder och lymfstockning. Magnesium används för att sänka Kalcium och minska Kalciumlagringen i de mjuka vävnaderna. Magnesium stödjer också kvarhållande av Kalium. Essentiella fettsyror som fiskolja minskar också Kalciumöverskottet.

Överfunktion av Sköldkörteln ses då Kalium är högre än Kalcium. Detta ger symtom som irritabilitet, oro, hög vilopuls och lätt att svettas.

Binjurefunktionen

Reflekteras av Natrium och Kalium, och hänger ihop med graden av Stress, mycket låga nivåer av Natrium och Kalium indikerar tendens till utmattning. Högt Natrium indikerar det tidiga stadiet av stress, uppstår vid ökade stresshormoner. Natrium stödjer binjurarna och om det är lågt kan man ge näringsstöd med B-vitaminer, C- och E-vitamin.

Hormonbalansen

Mellan hormonerna Progesteron och Österogen indikeras via förhållandet mellan Zink och Koppar. Högt Koppar i förhållande till Zink indikerar att Österogen är högt till Progesteron. Förhöjt förhållande Koppar till Zink ger ofta PMS-besvär, långvarig och riklig mens. Kvinnor som har högt Zink mot Koppar får ofta besvär efter mensdagarna och mår som bäst innan mens.

Kopparvärden

Höga Kopparnivåer kan ge toxicitet, som ger symtom som problem i Lederna, Känslomässig obalans, Inlärningssvårigheter, Hudproblem m.m. Zink och C-vitamin sänker Koppar.

Skelett, muskler och insulinobalanser.

Ses i förhållandet mellan Kalcium och Magnesium. Högt Kalcium till Magnesium ger tendens till benskörhet, muskelspänningar och ökad utsöndring av insulin. Vid högt Kalcium till Magnesium finns också mer benägenhet att Kalköverskott ansamlas vid kärlväggarna och man får en tendens till Arterioskleros.

Lågt Kalcium till Magnesium ger en tendens till slapp muskulatur och låg insulinproduktion. 

Virusinfektioner

Finns det mer tendenser till vid högt Koppar och högt Kalcium, antagonister (motsatser) till Koppar hämmar virus som t.ex. Zink, A-vitamin och C-vitamin.

Bakteriella infektioner

Finns det en tendens till vid högt Järn till Koppar.

Tungmetaller

I Tabellen Toxic Elements kan man se om man har en belastning av Uran, Arsenic, Bly, Kvicksilver, Aluminium, Cadmium. Förhållandet mellan vissa mineraler och tungmetaller är av stor betydelse genom att vissa mineraler skyddar mot att tungmetaller lagras i kroppen, detta förhållande ses i tabellen Toxic ratios.   

Blytoxicitet

Tecken på detta är när Kalcium är lågt till Bly, vilket kan ge symtom som Hyperaktivitet, Minnesförlust och Koncentrationssvårigheter. Lågt Järn till Bly är  också tecken på Blytoxicitet som kan visa sig som inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Även ett överskott av Kadmium eller Kvicksilver kan ge Hyperaktivitet hos barn.

Kvicksilvertoxicitet

Lågt Järn till Kvicksilver visar tecken på Kvicksilvertoxicitet vilket ger en benägenhet till Nerologiska störningar. Även Lågt Zink till Kvicksilver visar tecken på Kvicksilvertoxicitet.

Balans eller obalans mellan dina mineraler
Balans eller obalans mellan dina mineraler