Idag är de flesta medvetna om att vi behöver kosttillskott för att hålla oss friska. De flesta har näringsbrist men problemet är att man inte har en aning om vilka specifika ämnen man har brist på. Många gånger skapar man större obalanser genom att tillföra enstaka ämnen man inte behöver. Även om man skulle behöva dem kan man skapa brister på andra ämnen i kroppen istället. Detta eftersom mineraler och vitaminer jobbar tillsammans.

En av alla hälsovinster med en hårmineralanalys är att få ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för just dina unika behov. Det finns inga universalmedel mot näringsbrister eftersom alla är biokemiskt olika. Du får uträknat exakt vad just din kropp behöver för att upprätthålla eller återställa balansen.

Det ligger många års forskning bakom hårmineralanalysen. Idag kan man utläsa väldigt mycket ur en håranalys. Allt som sker i kroppen är biokemiska processer där det går åt näringsämnen. Fattas det näringsämnen, som det gör hos de flesta av oss, kan inte dessa biokemiska processer utföras korrekt. Det hela är egentligen väldigt enkelt och handlar bara om att förse kroppen med de ämnen den saknar för att fungera normalt. Med en hårmineralanalys får du uträknat exakt på milligrammet vad din kropp behöver av olika ämnen. Det kan vara: vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer eller saltsyra.

Att man samlar på sig gifter beror oftast på att man har näringsbrister och inte kan binda gifterna och föra ut dem ur kroppen. Om du ger din kropp den näring den behöver så börjar den snart avgifta det som den tidigare lagrat upp. Som miljön ser ut idag är vi väldigt utsatta för kemikalier och tungmetaller som gör oss sjuka.

Dessa mineraler mäts i en hårmineralanalys

 • Kalcium
 • Magnesium
 • Natrium
 • Kalium
 • Koppar
 • Zink
 • Fosfor
 • Järn
 • Mangan
 • Krom
 • Selen
 • Bor
 • Kobolt
 • Molybden
 • Svavel

plus följande spårämnen

Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, TI, V, Sr, Sn, Ti, W, Zr 

samt även dessa giftiga ämnen

 • Uran
 • Arsenik
 • Beryllium
 • Kvicksilver
 • Kadmium
 • Bly
 • Aluminium

Det viktigaste är inte själva mätningen av mineralerna utan vad man kan utläsa av provsvaret. Man tittar också bla. på balansen mellan mineralerna som är minst lika viktigt som mängden av varje ämne. Genom att titta på helheten kan man få fram exakt hur mycket den testade personen behöver av varje ämne. Om du har brist på ett ämne kan det vara något helt annat du behöver för att kunna tillgodogöra dig det ämnet.

Idag har vi många fler skadliga ämnen i kroppen än de som syns i en håranalys. Det kan vara till exempel miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och mediciner. När kroppen får de näringsämnen den behöver avgiftar den även dessa.

Du får en egen unik individuell kosttillskotts rekommendation med rekommendation på mängd samt hur ofta du skall äta vitaminer och mineraler för att uppnå bästa hälsan. (Kostnad för dessa kosttillskott är ca 500-3000 kr och baseras på totala mängden som behövs under 2-3 månader)

Du kan givetvis köpa de rekommenderade kosttillskotten via mig, men det är frivilligt

Kosttillskott
Kosttillskott